PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Orientacije in kartografija

Pri gašenju požarov in ostalih intervencij v naravnem okolju je, poleg gasilskih veščin, potrebno obvladati tudi nekatera druga znanja, ki nam lahko odločilno pomagajo pri nepravilnem odločanju v kritičnih situacijah. Posebej pri gibanju po manj znanem terenu to velja tudi za orientacijo in pravilno branje zemljevidov. Slednji postajajo tudi v našem društvu vse bolj nepogrešljivi pripomoček. Zaradi tega je bilo v sklopu izobraževanj v PGD Komen dne 6. 2. 2010 ob 18h v prostorih PGD Komen organizirano predavanje: Orientacija in kartografija, z namenom, da si člani društva osvežijo znanje orientacije in predstavitvijo kartografskega gradiva oz. njegove praktične uporabe.

Predaval nam je član društva Andrej Bandelj, sicer diplomirani geograf.