PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Požari na objektih – vaje 1. niz

V mesecu septembru smo člani in članice PGD Komen obnavljali znanje iz gašenja požarov na objektih. Gre za prvi niz obnovitev znanj, drugega načrtujemo v mesecu oktobru.

Na vajah smo člani in članice, razdeljeni v manjše skupine obnavljali poznavanje in uporabo opreme, pravilno postavitev cevi, postavitev vozil, delo napadalne skupine, določitev vstopa in pravilen vstop v objekt s požarom in različne curke, ki jih uporabljamo pri gašenju tovrstnih požarov.