PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Predavanja iz PP pri opeklinah in CPP

V sredo 20. novembra 2013 je v prostorih ICZR Ig – podružnica Sežana potekalo predavanje o prvi pomoči (PP) pri opeklinah in predavanje o Cestno prometnih predpisih (CPP).
Predavanja o prvi pomoči so zajemala vrste opeklin, ki jih poznamo, kako do teh pride, postopki in nudenje PP pri opeklinah in pa sredstva, za saniranje pri tovrstnih poškodbah.
Predavanja iz CPP so zajemala osnove CPP, vožnja vozil s prednostjo v cestnem prometu in pa pogoji vozila za razvoz skupine otrok. Predavanja so bila organizirana za vsa društva Kraške gasilske zveze in za poklicne gasilce ZGRS Sežana. Iz našega društva se je predavanj udeležilo 11 gasilcev