PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Seminar tehničnega reševanje v Postojni

V soboto 18. septembra 2021 je PGD Postojna v sodelovanju z Zdravstvenim domom Postojna in Občino Postojna organiziralo že tretji seminar na temo tehničnega reševanja.

V dopoldanskem času so bila izvedena tri krajša predavanja: varstvo pri delu, predstavilo se je mehanizme poškodb in seznanilo z opremo ter postopki pri tehničnem reševanju . Nato so gasilci na devetih delovnih točkah obnavljali znanja prenosov in izvelkov poškodovanih oseb. Scenariji so bili In-line izvlek poškodovanca iz vozila na kolesih, izvlek poškodovanca iz nestabilnega avtomobila na “nosu”, izvlek poškodovanca iz avtomobila na strehi, izvlek večih poškodovanih iz avtomobila na boku, izvlek poškodovanca iz tovornega vozila, reanimacija in transport nenadno obolelega iz avtobusa, izvlek poškodovanca iz jaška, reševanje motorista in zvlek poškodovanca iz kombiniranega vozila na strmem bregu, s pomočjo vrvne tehnike.

Seminarja se je skupno udeležilo 120 udeležencev: reševalcev NMP, poklicni in prostovoljni gasilci. Iz PGD Komen so se seminarja udeležili trije gasilci.

Organizatorjem čestitamo za odlično organizacijo seminarja.