PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Slovensko-italijanska vaja Karst Exercise 2011

Ob predpostavki nastanka obsežnega gozdnega požara v Italiji, v neposredni bližini državne meje s Slovenijo, je potekala skupna slovensko-italijansko čezmejna protipožarna vaja Karst Exercise 2011, pri kateri je sodelovalo približno 180 ljudi, pripadnikov gasilskih enot in Civilnih zaščit z obeh strani meje, tržaške občinske in pokrajinske policije, deželne gozdne službe, italijanskih železnic, Gozdarskega zavoda iz Sežane in Gozdarskega inštituta iz Ljubljane. V okviru kraške gasilske zveze, smo se vaje udeležili tudi gasilci iz Komna s
cisterno za gašenje gozdnih požarov. Vaja je simulirala požar pri Fernetičih (v bližini železniške proge) ter v bližini ceste, ki se iz Križa spušča proti obalni cesti, kamor smo bili napoteni tudi gasilci iz Komna, predvsem z namenom medsebojnega spoznavanja nam najbližjih italijanskih kolegov. Z vajo se je preverilo postopke, ki jih predvideva dogovor o sodelovanju med civilnima zaščitama Slovenije in FJK iz leta 2006. Vaja je potekala tako v slovenskem kot v italijanskem jeziku, oseba, ki je skrbela za zvezo, je morala poznati oba jezika, slovenske operativce pa je spremljalo osebje z znanjem slovenščine.

Tovrstna vaja je bila dobra priložnost, da smo pokazali svoje znanje in hkrati se seznanili z organizacijo in delom služb zaščite in reševanja v sosednji Italiji.