PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Spoznavanje orodja za tehnično reševanje

V mesecu februarju se je osem članov PGD Komen udeležilo usposabljanja za tehničnega reševalca na ICZR Ig. Tečaj so vsi gasilci uspešno zaključili.

V soboto 25. aprila 2015 smo za nove tehnične reševalce pripravili vaje iz tehničnega posredovanja, z namenom, da se gasilci dodatno spoznajo z opremo, ki jo imamo v našem društvu. Vajo sta pripravila in vodila poveljnik in podpoveljnik društva. Gasilci so v sklopu vaje na enem vozilu preizkušali uporabo in zmogljivosti orodja.
Na teh vajah je bil namen le spoznavanje opreme in zmogljivosti, po teh vajah čaka gasilce naprednejše usposabljanje v poklicni enoti ZGRS Sežana, kjer bodo s poklicnimi gasilci vadili posedovanje v prometnih nesrečah.