PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj specialnosti NS – obnovitveni

16.11. do 18.11.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal obnovitveni tečaj dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi (NS – obnovitveni).

Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja v primeru požarov in drugih nesreč pogosto srečujejo z zahtevnimi nalogami različnih izrednih dogodkov s prisotnostjo nevarnih snovi, za katere morajo biti posebej izurjeni in zaščiteni. Delo na področju nevarnih snovi je izredno nevarno, predvsem pa zahteva posebne postopke. Za pravilno, kvalitetno in predvsem varno posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi je treba gasilce dodatno usposabljati.
Tečaj je namenjen obnovitvi in dopolnitvi znanja o orodju in opremi, ki se uporablja za reševanje ob prisotnosti nevarnih snovi, ter obnovitvi in dopolnitvi znanja o pristopu k reševanju posameznega dogodka.

Cilj programa je nadgradnja znanja:

  • o vrstah nevarnih snovi,
  • s področja taktičnega ukrepanja pri intervenciji z nevarno snovjo,
  • z značilnostmi in nevarnostmi pri reševanju v kontaminiranem okolju,
  • s postopki pri reševanju pri nesreči z nevarno snovjo,
  • z osebnimi zaščitnimi sredstvi pred nevarnimi snovmi in
  • s spoznavanjem orodja in opreme za delo ob nesrečah z nevarno snovjo.

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.