PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj specialnosti TRE

Od 10.02. –  12.02.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje (TRE).
Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja ob požarih ter drugih nalogah pogosto srečujemo z nalogami, ki so povezane s tehničnim reševanjem. Pri tem uporabljamo orodje in naprave, ki zahtevajo dobro izurjenost gasilske operativne enote. Da bi lahko uspešno opravljali naloge s področja tehničnega reševanja, se moramo dodatno usposobiti za uporabo naprav in orodja za tehnično reševanje.

Udeleženci so se na tečaju:

  • seznanili z osnovami tehnične mehanike,
  • seznanili z osnovami taktike ukrepanja pri tehničnih intervencijah,
  • seznanili z značilnostmi reševanja izpod ruševin,
  • seznanili s postopki pri reševanju v prometnih nesrečah
  • spoznali orodje in opremo za tehnično reševanje,
  • usposobili za nudenje prve pomoči s poudarkom na poškodbah, ki nastanejo zaradi mehanskih delovanj, posebej pa za nudenje prve pomoči pri prometnih nesrečah,
  • seznanili s psihološkimi vplivi, ki jih ima nesreča na reševance in reševalce,
  • usposobili za varno delo pri tehničnih intervencijah,
  • praktično usposobili za uporabo opreme in ukrepanje pri reševanju izpod ruševin, reševanju pri prometnih nesrečah, delovnih nesrečah v industriji in pri drugih nesrečah, ki zahtevajo tehnično reševanje.

Iz našega društva se je tečaja udeležil en gasilec kateri je tečaj tudi uspešno opravili.