PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj specialnosti TREN

Od 19.01. –  21.01.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje pri naravnih nesrečah (TREN).
Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja ob požarih ter drugih nalogah pogosto srečujemo z nalogami, ki so povezane s tehničnim reševanjem. Pri tem uporabljamo orodje in naprave, ki zahtevajo dobro izurjenost gasilske operativne enote. Da bi lahko uspešno opravljali naloge s področja tehničnega reševanja pri naravnih nesrečah, se moramo dodatno usposobiti za uporabo naprav in orodja za tehnično reševanje.

Posebni cilji so:
−nadgraditi poznavanje operativno-taktičnih postopkov, aktiviranih ob različnih vrstah naravnih in drugih nesreč,
−spoznati specifiko ukrepanja v primeru različnih naravnih in drugih nesrečah,
−obnoviti znanje uporabe orodja in opreme s poudarkom na uporabi v primeru naravnih in drugih nesreč,
−spoznati in uporabljati namensko orodje in opremo,
−obnoviti in pridobiti dodatna znanja iz prve pomoči s poudarkom na postopkih reševanja ponesrečencev ob naravnih in drugih nesrečah – poplave, plazovi, neurja, potresi(imobilizacija, postopki izvleka in transporta ponesrečencev ter poznavanja uporabe opreme ekip nujne medicinske pomoči)

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.