PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj specialnosti TREP

Od 11.04. –  13.04.2024 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje pri prometnih nesrečah (TREP).
Število nesreč v prometu je vedno večje, obširnejše, posledice pa so temu primerno večje, zato morajo biti gasilci usposobljeni za uporabo namenske opreme in izvajanje posebnih operativno- taktičnih postopkov dela. Cilj programa je usposobiti gasilce za posredovanje v primeru nesreč
v prometu.

Posebni cilji so:
– osvojiti osnovno znanje operativno-taktičnih postopkov, aktiviranih ob različnih vrstah nesreč v prometu,
−spoznati specifiko ukrepanja ob različnih nesrečah v prometu,
−obnoviti znanje uporabe orodja in opreme s poudarkom na uporabi v primeru nesreč v prometu,−spoznati in uporabljati namensko orodje in opremo,
−obnoviti in pridobiti dodatna znanja iz prve pomoči s poudarkom na postopkih reševanja ponesrečencev ob nesrečah v prometu (imobilizacija, postopki izvleka in transporta ponesrečencev ter poznavanje uporabe opreme ekip nujne medicinske pomoči).

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.