PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za gašenje požarov v naravi

V zadnjih dneh julija sta URSZR in GZS pričela s tečajem za gašenje požarov v naravi, kateri obsega pet terminov po štiri dni. Tečajniki pridejo iz vse Slovenije in se v štiri dnevnem tečaju spoznajo z gašenjem požarov v naravi. Tečaj je razdeljen na dva dela. Prvi obsega dvodnevno teorijo v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana, drugi pa dvodnevno prakso.

Gasilci na tečaju pridobivajo izkušnje iz gašenja požarov v naravi na kraškem terenu, kjer je največ tovrstnih požarov. Izvedejo požige območja ob železnici in drugod, da lahko ponovijo taktike gašenja (omejevanje in gašenje požara, zalivanje požarne linije) in upravljajo s tehniko za gašenje požarov v naravi (mediteran nahrbtniki, gasilne metle, izpihovalniki zraka,…). Med trajanjem tečaja so tečajniki aktivirani tudi na gašenje dejanskih požarov v naravi na območju celotne Primorske. Tečajniki za čas trajanja tečaja prenočujejo v podcentru ICZR Ig v Sežani.

V več terminih se je iz našega društva tečajev udeležilo devet gasilcev. Vsi so tečaj uspešno opravili.