PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za gašenje notranjih požarov – MODUL A

V torek 30. marca 2020 je v Sežani potekal praktičen del tečaja za gašenje notranjih požarov, MODUL A. Tečajniki so predhodno opravili teoretični del usposabljanja preko spletnih izobraževanj, ki je trajal tri dni. Gre za osnovni tečaj gašenja tovrstnih požarov, ki predstavljajo ene izmed najbolj zahtevnih intervencij. Na tečaju tečajniki spoznajo teorijo razvoja požara v zaprtih prostorih, taktiko preiskovanja prostorov, gašenja, obnovijo znanje prve pomoči,… Tečaja se je udeležil en član našega društva in ga tudi uspešno opravil.