PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za gašenje notranjih požarov – MODUL A

Od 22.03. – 23.03.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani potekal tečaj za gašenje notranjih požarov MODUL – A. Usposabljanje je namenjeno pripadnikom poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev.

Udeleženci so se na tečaju:

  • seznanili z osnovami gorenja in gašenja,
  • usposobili za prepoznavanje nevarnosti pri reševanju in gašenju notranjih požarov in ukrepov za njihovo zmanjšanje,
  • usposobili za uporabo osebne varovalne opreme in delovne opreme,
  • usposobili za dajanje prve pomoči poškodovancem v notranjih požarih,
  • usposobili za ohlajanje dimnih plinov pred vstopom (postopek pred vrati) in med napredovanjem v prostoru,
  • usposobili za gašenje požara v notranjem prostoru
  • usposobili za izvajanje osnovnih nalog gašenja v napadalni skupini

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.