PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za gašenje notranjih požarov – MODUL C

Od 15.03. – 17.03.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za gašenje notranjih požarov MODUL-C. Usposabljanje je namenjeno pripadnikom poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev.

Udeleženci so se na tečaju:

  • seznanili z osnovami gorenja in gašenja,
  • izpolnili v znanju za prepoznavanje nevarnosti pri reševanju in gašenju notranjih požarov in ukrepih za njihovo zmanjšanje,
  • izpolnili v znanju za gibanje in preiskovanje v zadimljenem objektu ter za reševanje ponesrečencev iz zadimljenih objektov,
  • usposobili za prepoznavanje nevarnosti, povezanih z gašenjem in reševanjem v zahtevnem objektu,
  • usposobili za gašenje notranjih požarov večjih razsežnosti,
  • usposobili za prezračevanje zahtevnih objektov ob požaru,
  • usposobili za napredovanje po stopnišču in lestvi za dostop do požara v višino in globino v različnih okoliščinah
  • usposobili za uporabo tehnik gašenja in napredovanja do žarišča požara v različnih okoliščinah,
  • usposobili za sodelovanje v gasilski skupini – oddelku za gašenje in reševanje v zahtevnem (več etažnem) objektu,
  • usposobili za gašenje in reševanje v zahtevnih objektih v različnih primerih in okoliščinah

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.