PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za gašenje notranjih požarov MODUL C

Od 4.4. do 6.4.2017 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekal tečaj za gašenje notranjih požarov MODUL C. Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca in ga tudi uspešno zaključila.