PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za inštruktorja

V soboto 11. marca 2023 je naš član uspešno zaključil usposabljanje za gasilskega inštruktorja. Usposabljanje, ki traja tri dni je potekalo v izpostavi gasilske šole v ICZR Sežani. Tečajniki skozi teoretična predavanja in praktične vaje spoznajo metode in delo gasilskega inštruktorja. Skupno se je tečaja udeležilo 15 gasilcev in gasilk iz cele Slovenije. Vsi so tečaj uspešno opravili.