PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za operaterja na vozilu PV -2

V četrtek 10. in petek 11. aprila je v prostorih ICZR v Sežani potekalo izobraževanje za operaterje na vozilu PV – 2. Za operaterje so se usposabljali gasilci iz Obalno kraške regije, Notranjske regije, Regije Ljubljana I in Severno primorske regije – skupno deset gasilcev.
Tečaj je bil dvo dneven. Prvi dan so tečajniki spoznavali vozilo in delovanje vgrajenih sistemov, drugi dan pa so tečajniki na terenu preizkusili delovanje sistemov v sklopu več praktičnih vaj.
V sklopu Obalno kraške regije sta se usposabljanja udeležila tudi dva gasilca iz našega društva, tako so v našem društvu sedaj trije gasilci usposobljeni za delo operaterja v PV – 2.