PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za uporabnika radijskih zvez

V petek 2. aprila 2014 je v prostorih ZGRS Sežana potekal tečaj za uporabnika radijskih zvez, ki ga je organizirala Kraška gasilska zveza.

Tečaja se je udeležilo 27 gasilcev iz vseh društev KGZ, od tega trije iz PGD Komen. Tečaj je vodil predavatelj, ki je zaposlen kot operater na ReCO Ljubljana. Na tečaju so tečajniki spoznavali sistem zvez ZARE in druge sisteme, pravilno uporabo postaj,… Za zaključek so izvedli še praktično vajo masovne nesreče, s poudarkom na komunikacijah po radijskih postajah (javljanje izvoza, prihod na kraj, poročanje o situaciji,…). Tečaj so uspešno opravili vsi tečajniki.