PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj za višjega gasilskega častnika

V izobraževalnem podcentru za zaščito in reševanje v Pekrah je naš član Andrej Rogelja uspešno zaključil tečaj za pridobitev čina višji gasilski častnik.
Čestitke.