PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaji za gašenje požarov v naravi 2021

Tudi v letošnjem letu je Gasilska zveza Slovenije organizirala več tečajev za gašenje požarov v naravnem okolju.

Gre za štiridnevni tečaj, na katerem tečajniki najprej osvojijo teoretično poznavanje opreme in vozil za tovrstna posredovanja, taktiko, sistem Intervencijsko poveljniškega sistema, osnove kartografije in druga potrebna znanja. Pridobljeno znanje tečajniki preizkusijo na praktičnih vajah, ki se izvajajo na Krasu in na vojaškem vadbišču Poček. Na koncu tečaja gasilci opravijo pisni preizkus znanja, ki je pogoj za uspešno opravljen tečaj.
Tečajev je bilo skupno pet, potekali so od 12. julija do 12. avgusta 2021. Gasilci tečajniki med izvajanjem tečaja opravljajo dežurstvo in so v primeru požarov v naravi aktivirani na intervencije skupaj s poklicno gasilko enoto ZGRS Sežana.

Iz našega društva se je tečajev skupno udeležilo 7 gasilcev, vsi so tečaj tudi uspešno opravili.