PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

TEHNIČNO REŠEVANJE IN NEVARNE SNOVI – Posvet

V četrtek 4. septembra 2014 je v Postojni potekal posvet o tehničnem reševanju in nevarnih snoveh, ki so ga organizirali GZS, URSZR in PGD Postojna.

Na posvetu se je zvrstilo veliko predavateljev, ki so nam predstavili intervencijo ŽLED 2014, tehnično reševanje v prometnih nesrečah tovornih vozil, dekontaminacije pri delu z nevarnimi snovmi, orodja in snovi za nevtralizacijo nevarnih snovi, ukrepi pri nesrečah v katerih so vključene žive živali, ugotovitve analize časovne pokritosti izvajanja dejavnosti GEŠP, aktualnosti na področju aplikacije GEŠP ter razvojne rešitve za informacijsko podporo vodenju velikih intervencij, predstavilo se je podjetje WEBO d.o.o. z novimi izdelki,…

Posvet je trajal od 14.00 do 20.00 ure, udeležili so se ga štirje člani našega društva.