PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Usposabljanja in izobraževanja v letu 2007

V letu 2007 smo se veliko posvečali izobraževanju in sicer:

– Uspešno je opravilo tečaj za pridobitev naziva GASILEC 13 članov in članic.

– Udeležili smo se nadaljevalnega tečaja za gasilca, ki je potekal na nivoju KGZ v Sežani. Tečaj je opravilo 9 gasilcev.

– Udeležili smo se tečaja za nosilce izolirnega dihalnega aparata, ki je potekal na Igu. udeležilo se ga je 14 naših članov in ga tudi uspešno opravilo.

– Devet članov se je udeležilo tečaja za uporabo motorne žage in ga uspešno opravilo.

– Dva člana sta se udeležila tečaja za predavatelja.

– Dva člana sta uspešno opravila tečaj za višjega gasilskega častnika.

– Trije člani so uspešno opravili tečaj za tehnično reševanje, ki je potekal na Igu.

– Deset članov je opravilo tečaj »Hot fire« modul A in ga uspešno opravilo.

– En član je uspešno opravil nadaljevalni tečaj »Hot fire« modul B in ga uspešno končal.

– En član se je udeležil tečaja za nevarne snovi in ga tudi uspešno zaključil.

– Dva člana ter članica so uspešno opravili tečaj za gasilskega častnika.

– En član je opravil tečaj za delo pri helikopterju.

– Dvajset članov je opravilo usposabljanje z IPS.

– 15 gasilcev je opravilo izobraževanje za vodjo skupine.

– Konec meseca septembra smo organizirali vajo, ki je potekala v mizarstvu Makovec v Komnu. Gasilci so se seznanili, kako ukrepati v primeru požara, ter predstavljena nam je bila sama proizvodnja in objekti. Na koncu vaje smo imeli še prikaz za zaposlene v podjetju: pravilna uporaba in gašenje z gasilniki.

– V oktobru mesecu požarne varnosti smo organizirali vajo »Prometna nesreča«. Že dobri dve uri pred vajo smo organizirali dan odprtih vrat, kjer so se predstavili gasilci, policija in reševalci. Organizirali smo tudi prodajo gasilnikov. Z samo vajo pa smo želeli prikazati, kako reševalne službe delujejo ob prometni nesreči. Preverili pa smo tudi sodelovanje med službami (gasilci, policijo ter reševalci). Vaja je bila komentirana z razlago gasilcev ter policije.

– V oktobru mesecu smo skupaj z KGZ sodelovali na državni vaji, ki je potekala na Trstelju.

Za vsa izobraževanja skupaj je bilo vloženih 2.478 prostovoljnih ur.

Pohvaliti moram vse gasilce operativne enote, da si želijo čimveč izobraževanj. Le tako bomo kos novim izivom.