PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Usposabljanje iz tehničnega reševanja

V soboto 11. septembra 2010 je v Zavodu za gasilsko in reševalno službo Sežana (ZGRS) potekalo usposabljanje iz tehničnega reševanja za 24 operativnih gasilcev PGD Komen. Cilj tečaja je bil spoznanje praktične uporabe nove opreme za tehnično reševanje, ki jo je naše društvo dobilo februarja letos in postopkov, ki se izvajajo v tovrstnih nesrečah. Usposabljanje je bilo enodnevno, vodil pa ga je inštruktor Boštjan Žagar ob pomoči Petra Jerine in Alan Paletu, oba gasilca ZGRS. Tečaj se je začel ob 8h zjutraj z teoretičnimi predavanji, ki so zajemala standardne operativne postopke, stabilizacijo vozil, varnostni elementi, ojačitve vozil, hibride in na koncu razrezi oz. taktike razrezov. Teoretični del je
trajal do 10h. Po odmoru je sledil še praktični del na poligonu ZGRS. V praktičnem delu so tečajniki preizkusili opremo na vozilih v različnih položajih oz. situacijah. Tečaj smo zaključili ob 18h.

PGD Komen se zahvaljuje ZGRS Sežana za prostor, ki so nam ga odstopili ob usposabljanju, inštruktorjem Boštjan Žagarju, Peter Jerini in Alan Paletu za njihov čas in deljene izkušenj z našimi gasilci