PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Usposabljanje vodij intervencij

Na nivoju društva PGD Komen smo organizirali usposabljanje za gasilce, kateri vodijo intervencije. Na usposabljanju smo obnovili ključne točke vodenja intervencij ter pripravili navodila in opomnik za vodje.

Usposabljanja se je udeležilo 17 članov.