PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Usposabljanje vodij sektorjev in enot pri požarih v naravnem okolju

Na nivoju društva PGD Komen smo organizirali usposabljanje za vodenje sektorjev in enot pri požarih v naravi. Na usposabljanju smo obnovili ključne točke vodenja sektorjev in enot ter pripravili navodila in opomnik za vodje.

Usposabljanja se je udeležilo 15 članov.