PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Usposabljanje za vodenje večjih intervencij

V petek 28. avgusta 2020 se je v pod centru ICZR v Sežani zaključilo usposabljanje za vodenje večjih intervencij. Usposabljanje, ki traja 7 dni in se izvaja v petkih in sobotah, se je začelo 3. marca, izvajanje pa je bilo prekinjeno zaradi razglašene pandemije.
Na usposabljanju se gasilci, skozi teoretična predavanja in praktične vaje, usposobijo za štabno vodenje večjih intervencij. Teoretična predavanja obsegajo postavitev intervencijsko poveljniškega sistema (IPS), organizacijo dela z večjim številom enot, načrtovanje dela, kartografijo, odnose z javnostjo, uporaba informatike za namene vodenja, vodenje financ in pripravo poročil. Po zaključenih predavanjih sledijo tri simulacije večjih intervencij v sklopu treh dni. Simulirane intervencije so obsežne poplave, velik požar stanovanjskega objekta in velik požar v naravi. Po vsaki simulaciji gasilci pripravijo analizo in poročajo o svojem delu.