PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaja intervencijsko poveljniškega sistema

V soboto 20. aprila 2019 je poveljstvo Kraške gasilske zveze (KGZ) organiziralo skupno vajo Intervencijsko poveljniškega sistema (IPS). Namen vaje je bil obnovitev znanja sistema IPS za lažje sodelovanje enot KGZ in preverjanje znanja štabnega vodenja članov poveljstev prostovoljnih gasilskih društev v KGZ. Tako so vsa gasilska društva bolje pripravljena na morebitne velike požare v naravi s katerimi se kraški gasilci bojujemo v vročih poletnih mesecih.
Vaja je predvidevala večji požar v naravi ob železniški progi v Občina Divača. Na požar so se najprej odzvala društva Občine Divača in poklicna gasilska enota ZGRS Sežana. Po oceni stanja in ugotovitvi, da gre za večji požar so bila aktivirana vsa društva v KGZ. Za koordinacijo sil na terenu je bil vzpostavljen operativni štab KGZ in sistem vodenja IPS, vpoklicano pa je bilo tudi vozilo za vodenje večjih intervencij t.i. PV-2.
Namen požiga pa je bil tudi preventivne narave. Gasilci so namreč v sklopu vaje izvajali preventivne požige ob železniški progi z namenom, da bo s tem ukrepom manjša možnost požarov v naravi v poletnem obdobju. Preventivni požigi so se izvajali v dogovoru s Slovenskimi železnicami.
Na vaji so sodelovala vsa društva Kraške gasilske zveze: PGD Komen, PGD Štjak, PGD Povir, PGD Materija, PGD Lokev, PGD Sežana, PGD Divača, PGD Senožeče in poklicna gasilska enota ZGRS Sežana. Iz našega društva je na vaji sodelovalo 10 gasilcev.