PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaja IPS Kraške gasilske zveze

V soboto 19. junija 2021 je potekal praktični del vaje Intervencijsko poveljniškega sistema (IPS), ki jo je organizirala Kraška gasilska zveza. Gre za sistem vodenja velikih intervencij, kot so na primer požari v naravi.

Vaja je bila organizirana v dveh delih. V petek 18. junija je potekal teoretični del vaje, kjer so gasilci obnovili teorijo IPS sistema.

V soboto je potekal drugi, praktičen del vaje. Vaja je temeljila na predpostavki, da je ob železnici v bližini letališča Divača prišlo do velikega požara v naravi. Na požar sta bili najprej aktivirani lokalni gasilski društvi, ki požara nista mogli obvladat zato so bila aktivirana preostala društva KGZ. Poveljnik KGZ je vzpostavil štab, ki je prevzel vodenje in vodil intervencijo do konca vaje. Med vajo so se morali vodje v štabu soočati z različnimi simuliranimi dogodki kot na primer: ponovitev požara ob požarni liniji, poškodbe vozil, poškodbe gasilcev, varovanje živine in imetja, iskanje pogrešanih oseb itd. Na vaji je sodelovalo tudi večje vozilo za podporo vodenju Gasilske zveze Slovenije t.i. PV-2, z ekipo operaterjev. Po zaključku vaje je sledila analiza, ki so jo pripravili poveljnik KGZ in ocenjevalca vaje.

Na vaji je skupno sodelovalo 47 gasilcev iz vseh društev KGZ in operaterji vozila PV-2. Iz našega društva se je vaje udeležilo 11 gasilcev z dvema voziloma.