PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaja IPS za operativno enoto PGD Komen

V soboto 9. maja 2015 smo operativni gasilci PGD Komen izvedli vajo Intervencijsko poveljniškega sistema (okrajšava IPS), ki jo je pripravilo poveljstvo PGD Komen.

Vaja je predvidevala velik požar v naravi na hribu Zajčevc. Na požar je bilo aktiviranih pet enot, ki so jih predstavljala vozila PGD Komen. Na vaji se je tako kot v realni situaciji vzpostavilo sprejemno mesto, kamor so prihajale enote in od koder so bile razposlane na sektorje, kjer so izvajali gašenje. Delo enot je bilo koordinirano iz štaba, ki smo ga vzpostavili ob podpori Poveljniškega vozila PV-2 Gasilske zveze Slovenije. Na vsako delovno mesto (sprejemno mesto, štab, vodje intervencije, vodja sektorja,…) je bilo razporejeno več gasilcev. Za boljše komunikacije radijskih zvez je bil uporabljen tudi mobilni repetitor.

Namen vaje je bil, da se operativni gasilci PGD Komen spoznamo z delovnimi nalogami, ki jih prinaša sistem štabnega vodenja, možnosti vodenja, ki nam jih nudi poveljniško vozilo PV-2, delovanje mobilnega repetitorja in njegova uporaba na terenu ter seveda da odkrijemo morebitne napake in izboljšave. Poleg članov PGD Komen so se vaje udeležili še predstavniki Civilne zaščite Občine Komen.

Vajo sta opazovala poveljnik poklicne enote ZGRS Sežana in poveljnik Kraške gasilske zveze, ki sta ob koncu vaje podala tudi analizo in predloge za izboljšave.

Poznavanje IPS je za naše člane zelo pomembno, saj moramo ob vsakem večjem požaru v naravi in drugih večjih intervencijah vzpostaviti štabno vodenje, zato da ob prihodu drugih enot zagotovimo učinkovito razporejanje enot, vodenje evidenc nad številom enot, lažje predajanje vodenja intervencij ob zamenjavi ekip… Vajo IPS v našem društvu izvajamo enkrat letno, pred začetkom poletne sezone.