PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje 3. operativne skupine

V soboto 20. februarja 2016 so potekale vaje 3. skupine, ki jo sestavljajo gasilske. Tema vaj je bila orientacija v naravi.
Gasilske so ponovile znanje iz orientacije in kartografije – uporaba kompasa, orientiranje karte, uporaba karte,…
Drugi del vaj je bil praktičen. Gasilske so izvedle orientacijski pohod, na katerem so ob pomoči karte iskale kontrolne točke.
Vaje je vodila članica PGD Komen, ki je tudi tabornica in ima širše znanje iz orientacije v naravi.