PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje 4. operativne skupine PGD Komen

V soboto 25. 2. 2012 je 4. skupina izvajala operativne vaje iz požarov v naravi. Vaje so potekale v sodelovanju s tečajniki tečaja za Vodjo skupin, ki se izvaja na nivoju KGZ. Vaja je temeljila na travniškem požaru, katerega so gasili operativci PGD Komen. Pri tem so tečajniki za vodjo skupin ponavljali IPS (Informacijski poveljniški sistem). Torej postavili so
sprejemno mesto, štab in vodili intervencijo po sistemu IPS. Po vaji je sledila analiza za vse udeležence vaje, kjer smo analizirali potek vaje, saj je namen teh vaj poleg pridobivanja novih izkušenj tudi odkrivanje napak in odpravljanje le teh.