PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje IPS za operativno enoto PGD Komen

V soboto 12. aprila 2014 je bila za celotno društvo sklicana vaja iz Informacijsko poveljniškega sistema (IPS), ki ga pri nas zelo pogosto uporabljamo, ko pride do večjih požar v naravi.
Vaja je bila razdeljena na štiri točke, na vsaki točki so udeleženci vaje spoznavali določeno temo iz IPS-a oz. vodenja velikih intervencij. Na točkah se je obravnavalo delovanje sprejemnega mesta, vodenje sektorja, delovanje štaba (vodja intervencije, načrtovalca,…) in vzpostavitev logistike (vzpostavitev zvez, delovnih kanalov,…).
Z vajo smo začeli ob 14.00 uri in zaključili ob 20.00 uri zvečer.