PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana 23. 11. 2013

V soboto 23. novembra 2013 so v ZGRS Sežana potekale vaje iz tehničnega reševanja za naše gasilce. Vaje smo začeli ob 11.00uri z zborom v društvu. Scenarija na vaji so tudi tokrat bila dva. Prvi scenarij je bil, da se je zgodila prometna nesreča pri kateri je vozilo ostalo na boku z dvema ukleščenima osebama v vozilu. Drugi scenarij pa je predvideval prometno nesrečo, pri kateri je vozilo ostalo na strehi z eno osebo ukleščeno v vozilu. Na vajah smo tako ponavljali uporabo orodja za tehnično reševanje (škarje, razpirala, cilindri,…) in pa iznos poškodovanih oseb iz vozil. Postopke reševanja so vodili naši gasilci, ob koncu vsake vaje pa je inštruktor komentiral postopke in opozoril na morebitne napake. Vaje so potekale pod vodstvom poklicnega gasilca ZGRS Sežana, ki je tudi sicer inštruktor tehničnega reševanja na ICZR na Igu.
Vaj se je udeležilo 11 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma.