PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana 29. 6. 2013

V soboto 29. 6. 2013 je poveljstvo PGD Komen v sodelovanju s poklicno enoto ZGRS Sežana organiziralo vaje iz tehničnega reševanja, ki so potekala na poligonu ZGRS Sežana v
Sežani. Namen tovrstnih usposabljanj je, da gasilci PGD Komen obnovimo znanja iz orodij za tehnično posredovanje in jih preizkusimo v različnih primerih. Tokrat smo obravnavali primere prometnih nesreč, pri katerih vozilo ostane na boku, v vozilu pa je eden ali več ponesrečencev. Pozornost pri posredovanju je bila usmerjena na stabilizacijo vozila z različnimi orodij, tehničnimi posegi na vozilu (uporaba škarij, razpiral, cilindra,…) in različnim možnostim iznosov ponesrečencev. Udeleženci vaj smo bili razdeljeni na dve skupini in sicer tako, da je ena skupina izvajala vajo, druga skupina pa je opazovala. Vaje je vodil poklicni gasilec ZGRS Sežana, ki je tudi inštruktor na ICZR na Igu. Vaje smo izvajali tako, da je eden izmed naših gasilcev vodil intervencijo ostali člani skupine pa so posredovali. Inštruktor je opazoval izvajanje posredovanja, skupino po potrebi usmerjal in opozarjal na nevarnosti. Po vsaki izvedbi vaje je sledila še analiza posredovanja, pri čemer smo se pogovorili o vseh odločitvah in morebitnih napakah. Na vajah je sodelovalo 13 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in dva gasilca ZGRS Sežana.

Poklicni enoti ZGRS Sežana ob tej priložnosti izrekamo zahvalo za pomoč, ki nam jo nudijo pri usposabljanju naših gasilcev!