PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana

V nedeljo 7. 7. 2013 smo se člani PGD Komen ponovno udeležili vaj iz tehničnega posredovanja na poligonu ZGRS Sežana, ki smo ga izvedli v sodelovanju z poklicno enoto ZGRS Sežana. Namen tokratnih vaj so bili primeri prometnih nesreč pri katerih ostane vozilo na strehi. Način izvajanja vaj je bil tak, da smo bili razdeljeni na dve skupini. Ena skupina je izvajala vaje, druga pa opazovala. Izvajanje vaje oz. posredovanje je vodil eden izmed naših gasilcev ostali člani skupine pa so izvajali posredovanje. Inštruktor na vajah je bil poklicni gasilec ZGRS Sežana (sicer tudi inštruktor na ICZR na Igu), ki je izvajanje posredovanja opazoval, skupino po potrebi usmerjal in jih opozarjal na nevarnosti. Ob koncu vsake vaje je bila izvedena analiza posredovanja z namenom, da se pogovorimo o opravljenem delu in morebitnih napakah. Pozornost na vajah je bila usmerjena predvsem na različne načine stabilizacije vozila, tehničnih posegih na vozilu in različnimi možnostmi iznosa ponesrečenca. Za konec nam je inštruktor še predstavil tehnične posege na vozilu brez uporabe škarij, torej le s uporabo razpiral in cilindrov. Poznavanje tovrstnih postopkov je pomembno za primere v katerih bi prišlo do okvare hidravličnih škarij in bi zato gasilci ostali brez orodja za rezanje vozila. V takih primerih se poslužujemo postopkov s katerimi “trgamo” vozilo z uporabo prej omenjenih orodij. Na vajah je sodelovalo 11 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in gasilec ZGRS Sežana.

Poklicni enoti ZGRS Sežana ob tej priložnosti izrekamo zahvalo za pomoč, ki nam jo nudijo pri usposabljanju naših gasilcev!