PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana

V četrtek 16. 10. 2014 so za tehnične reševalce PGD Komen potekale vaje iz prometnih nesreč na poligonu ZGRS Sežana.

S poklicnim gasilcem ZGRS Sežana (ki je tudi sicer inštruktor na ICZR Ig) smo izvedli dve vaji. V obeh primerih je šlo za prometno nesrečo pri kateri je vozilo trčilo v rob objekta ali drevesa. Pri prvi vaji sta bili ukleščeni osebi spredaj, pri drugi vaji pa zadaj. Gasilci so morali s tehničnim posegom čim hitreje in varno rešiti poškodovance.
Ob koncu vsake vaje smo izvedli analizo vaje z inštruktorjem.