PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje iz tehničnega reševanja za gasilce PGD Komen v ZGRS Sežana

Dne 27. 4. 2012 so potekale vaje iz tehničnega reševanja za gasilce PGD Komen v sodelovanju s poklicnimi gasilci iz ZGRS Sežana. Vaje so bile izvedene na poligonu ZGRS Sežana v Sežani. Na vajah so gasilci izvedli tri različne scenarije prometne nesreče, kjer so s praktičnimi vajami ponovili pristop do tovrstnih nesreč in pa postopke reševanja, torej uporabo orodja, zaščita cestišča, zaščita ponesrečencev, nudenje prve pomočit,… Na vajah smo gasilci sodelovali s našim vozilom GVC 16/25 in v celoti uporabljali našo
opremo