PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje operativcev PGD Komen v ZGRS Sežana

V soboto 5. 10. 2013 se je pet operativnih članov udeležilo vaj v ZGRS Sežana. Na vajah smo najprej ponavljali uporabo tro-delnih lestev, stikalnih in kljukastih lestev. Nato so sledile vaje iz gašenja stavbnih požarov z več napadi in uporabo lestev. Za zaključek pa smo ponavljali še prenos ponesrečencev iz višjih nadstropji z uporabo koritastih nosil.
Na vajah je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, vaje je vodil poklicni gasilec ZGRS Sežana. Z vajami smo začeli ob 8.00uri zjutraj in zaključili ob 13.00uri. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili gasilcem ZGRS Sežana, za tovrstno podporo pri usposabljanju naših članov.