PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje operativne enote – požari na industrijskih objektih

V soboto 04. marca 2023 je poveljstvo organiziralo prve operativne vaje v letošnjem letu. Na vajah smo obnavljali znanja iz gašenja požarov na objektih. Vaje so potekale v industrijski coni Komen, kjer nam infrastruktura omogoča izvedbo različnih vaj.
Vaje so potekale cel dan, operativna enota je bila zaradi lažjega dela razdeljena v dve skupini. Skozi različne scenarije vaj smo obnavljali vrsto znanj, ki jih moramo gasilci imeti pri intervencijah požarov v industrijskih objektih. Ta znanja so: prvi ogled tovrstnega dogodka in ocena stanja, priprava na gašenje, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, sektorizacija, vodenje večjih intervencij, prezračevanje, reševanje ljudi, uporabo platforme TD 32 … Vsako vajo je vodil eden izmed novo pečenih gasilskih častnikov (vodja intervencije), vaje sta pripravila in nadzorovala poveljnik in namestnik poveljnika PGD Komen. Po vsaki vaji je bila izvedena analiza vaje. Na vajah je poleg PGD Komen sodelovala tudi enota ZGRS Sežana.

Podjetju Makovec d.o.o. se zahvaljujemo za uporabo njihovih prostorov za izvedbo vaj ter za pogostitev, podjetju Biostile d.o.o. pa za ogled njihovih prostorov.
Gasilski poklicni enoti ZGRS Sežana se zahvaljujemo za sodelovanje in uporabo njihove opreme.