PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje operativne enote – požari na objektih

V soboto 06. aprila 2024 je poveljstvo organiziralo operativne vaje. Na vajah smo obnavljali znanja iz gašenja požarov na objektih. Vaje so potekale v starejši prazni hiši, kjer nam je lastnik dovolil izvedbo različnih vaj.
Vaje so potekale cel dan, operativna enota je bila zaradi lažjega dela razdeljena v tri skupine. Skozi različne vaje smo obnavljali vrsto znanj, ki jih moramo gasilci imeti pri intervencijah požarov v stanovanjskih  objektih. Ta znanja so: delo napadalnih skupin in priprava opreme, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, sektorizacija, prezračevanje, uporaba lestev, črpanje vode iz vodnih zajetij za namen polnjenja vozil ter zunanji napadi.

Lastniku hiše  se zahvaljujemo za uporabo njegovih prostorov za izvedbo vaj.