PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje operativne enote – požari na objektih

V soboto 25. januarja 2020 je poveljstvo organiziralo prve operativne vaje v letošnjem letu. Na vajah smo obnavljali znanja iz gašenja požarov na objektih. Vaje so potekale v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana, kjer nam infrastruktura omogoča izvedbo različnih vaj (požari v višjih nadstropjih, kleteh, stopnišč,…).
Vaje so potekale cel dan, operativna enota je bila zaradi lažjega dela razdeljena v dve skupini (ena skupina zjutraj, ena popoldne). Skozi različne scenarije vaj smo obnavljali vrsto znanj, ki jih moramo gasilci imeti pri tovrstnih intervencijah. Ta znanja so: prvi ogled tovrstnega dogodka in ocena stanja, priprava na gašenje, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, prezračevanje, reševanje ljudi,… Vsako vajo je vodil eden izmed gasilcev (vodja intervencije), vaje sta pripravila in nadzorovala poveljnik in namestnik poveljnika PGD Komen. Po vsaki vaji je bila izvedena analiza vaje.

Poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana se zahvaljujemo za uporabo njihovih prostorov in opreme pri izvedbi vaj.