PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje operativne enote – tehnično reševanje

V soboto 5. septembra 2020 so potekale vaje operativne enote na temo tehničnega reševanja.

Vaje so zajemale tri delovne točke: stabilizacija vozila in uporaba tirforja, uporaba orodja za tehnično reševanje v prometnih nesrečah in prva pomoč v prometnih nesrečah.

Na točkah so gasilci obnovili znanje iz hitre stabilizacije vozil z različnimi orodji, vleko vozil po brežini z uporabo tirforja in škripcev, zavarovanje kraja prometne nesreče, zaščita zračnih blazin, izdelava odprtin za dostop do poškodovancev z orodjem za tehnično reševanje, iznos poškodovanca, prvi travma pregled, fiksacija poškodovanega na zajemalna nosila, hitri iznos iz vozila itd.
Delo gasilcev na posameznih točkah sta nadzorovala in ocenjevala poklicna gasilca iz poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, ki sta tudi sicer inštruktorja na gasilski šoli. Vaje iz prve pomoči sta vodila reševalca NMP Sežana.

Člani in članice PGD Komen se vsem inštruktorjem zahvaljujemo, da so svoj prosti čas namenili našemu usposabljanju.