PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje operativnih skupin v mesecu aprilu

V mesecu aprilu so v PGD Komen bile izvedene mesečne operativne vaje na katerih se je preverjalo in obnavljalo gasilska znanja. Na vajah je prva skupina ponavljala pristope do
požarov v naravi in pa uporabo naših GVGP vozil, ter opreme v njih. Peta skupina je ponavljala znanja iz vodnih curkov, primere njihove uporabe in pa delo v paru z cevjo.