PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje – požari na objektih

V soboto 7. Julija 2018 smo v sodelovanju s poklicno enoto ZGRS Sežana izvedli vaje na temo požarov na objektih.

Vaje so potekale na poligonu poklicne gasilske enote v Sežani. Skozi več scenarijev smo obnovili gašenje požarov z različnimi pristopi. Scenariji so bili zastavljeni tako da so na predvidevali vstop skozi vhodna vrata v višja nadstropja, vstop v objekt preko balkona, pristop v nižja nadstropja v primeru porušitev stopnišča, izvajanje več napadov skozi vhode, preko lestev,…

Vaje smo izvajali gasilci PGD Komen, naše delo pa je opazoval vodja izmene ZGRS Sežana, ki je po vsaki vaji ocenil delo gasilcev.

Vodstvu ZGRS Sežana in poklicnim gasilcem se zahvaljujemo za čas, ki so ga namenili za izobraževanje naših gasilcev.