PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje pripravnikov za tečaja OPERATIVNI GASILEC

V nedeljo dne 27.03. so potekale vaje za pripravo na izpit tečaja OPERATIVNI GASILEC.
Na vajah so obnovili znanje: namestitev lestev in njihova uporaba, hoje po lestvi (tridelna, stikalna),
varovanja gasilca na lestvi,  gašenja v višja nadstropja, tridelnega napada, napada v prostor in po
lestvi ter preiskovanje in gibanje po prostoru, napajanja vozila, uporabe gasilskih
vozlov (osmica, vpletena osmica, enojna reševalna zanka, bič, polbič, navezava orodij),
zaščite cestišča s triopan znaki in stožci, iznosa ponesrečenca iz avta z uporabo zajemalnih
nosil, urgentni (ravdkov prijem) iznos ponesrečenca iz avta.
Vaje so potekale v prostorih PGD Komen in v okolici gasilskega doma.
Na vajah se je obnovilo naslednje točke iz vaj na tečaju:
– Gašenje zunanjega požara z različnimi nastopi
– Gašenje notranjega požara v objektu; napadi v višja nadstropja
– Gašenje z lestve z uporabo opornega kolena
– Tridelni napad z uporabo GVC, Gibanje gasilcev, prezračevanje