PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje 2. in 4. skupine – stavbni požari

V soboto 22. oktobra 2016 so gasilci PGD Komen v sodelovanju z ZGRS Sežana izvajali vaje iz požarov na visokih objektih. Vaje so potekale na poligonu ZGRS Sežana. Bistvo vaj je bilo gašenje požarov na visokih objektih. Gasilci so vadili vstop v goreč objekt preko lestev iz višjih nadstropji, gibanje po stopniščih in gašenje. Ob koncu so izvedli še vajo iz gašenja kletnih prostorov. Vaje je vodil poklicni gasilec ZGRS Sežana, ki je sicer prostovoljni gasilec v našem društvu.
Poklicni enoti se zahvaljujemo za dovoljenje za uporabo njihovih prostorov in površin.