PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje za vodjo enote v ZGRS Sežana

V soboto 16. avgusta 2014 so v ZGRS Sežana potekale zadnje vaje tečaja za vodjo enote KGZ. Namen vaj je bil ponovitev znanja in priprava tečajnikov na zaključne vaje, ki bodo potekale v ICZR na Ig-u 13. septembra 2014.
Tečajniki so bili najprej razdeljeni v dve skupini. Vaje so zajemale dve točke. Na prvi točki so potekale vaje iz požarov na visokih stavbah, preiskovanja prostorov in reševanje ujetih oseb, postavitev lestev,… Na drugi točki so potekale vaje iz požarov na objektih in v kleteh, reševanje ujetih gasilcev, gašenje polno razvitih požarov na objektih,…
Na vsaki točki so se vaje večkrat ponovile, tako da so vsi tečajniki vsaj enkrat vodili enoto. Za konec se je izvedla še zaključna vaja z vsemi tečajniki.