PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Varstvo pri delu za operativne gasilce PGD Komen

V soboto 26. 3.  smo v PGD Komen organizirali tečaj iz varstva pri delu, ki je obvezen za vse operativne gasilce. Tečaj se je začel ob 08:30 in sicer s teoretičnem predavanjem iz Varstva pri delu v gasilstvu. Predstavljeni so nam bili zakoni iz tega področja, obvezna zaščitna oprema, pristopi s katerimi poskrbimo za največjo varnost pri izvajanju različnih gasilskih nalog. Po končanem predavanju nas je čakal pisni preizkus znanja, katerega smo vsi uspešno opravili. Na koncu nam je bilo prestavljeno varstvo pri delu tudi v praksi.