PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Varstvo pri delu za operativne gasilce PGD Komen

V soboto 19. 3. 2011 smo v PGD Komen organizirali tečaj iz varstva pri delu, ki je bil obvezen za vse operativne gasilce. Tečaj se je začel ob 19:30 in sicer s predavanjemiz Varstva pri delu v gasilstvu. Predstavljeni so nam bili zakoni iz tega področja, obvezna zaščitna oprema, pristopi s katerimi poskrbimo za največjo varnost pri izvajanju različnih gasilskih nalog (delo z lestvijo npr.),… Na koncu smo vsi pisali test iz varstva pri delu, ki smo ga tudi vsi uspešno.