PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zaključek tečaja – višji gasilec

V torek 27. junija 2023 je v PGD Postojna potekal zaključni izpit tečaja za pridobitev čina višji gasilec.

Zaključni izpit poteka v dveh delih. Najprej morajo tečajniki opraviti ustni izpit, ki poteka tako, da tečajniki izberejo naključnih 7 vprašanj na katera odgovarjajo. Vsaj 5 vprašanj morajo odgovoriti pravilno.

Drugi del izpita je praktični del. Na praktičnem delu dobi gasilec nalogo, ki jo mora ob podpori gasilcev pravilo izpeljati – vodi intervencijo. Delo tečajnikov nadzoruje in ocenjuje ocenjevalec, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Iz našega društva je tečaj uspešno opravil 1 gasilec.

Člani in članice PGD Komen vsem tečajnikom iskreno čestitamo!